đầu tư nhà đất

Dân đầu tư quay trở lại, bất động sản tiềm ẩn rủi ro chăng?

Một mối lo nữa là hiện nay đang có rất nhiều nhà đầu tư, họ có thể mua sản phẩm tại các dự án chưa thi công hoặc thi công rất chậm Đó là ý kiến được một số đại diện doanh nghiệp đưa ra tại Hội nghị tổng kết đánh giá thị trường bất