7 triết lý kinh doanh nên học hỏi trên thị trường BĐS

Thứ 3, sản phẩm phải đảm bảo giá trị bền vững theo thời gian về kiến trúc, văn hoá và môi trường sống.

Thứ nhất là chủ đầu tư không tạo ra nguồn cung lớn hơn nhiều so với nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường.

Thứ hai, doanh nghiệp BĐS phải nghiên cứu, phân tích và phát triển các loại hình sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Phải thoả mãn nhu cầu hiện tại của khách hàng, đồng thời đáp ứng được các nhu cầu thật và tất yếu phát sinh trong tương lai.

Thứ 3, sản phẩm bất động sản phải đảm bảo giá trị bền vững theo thời gian về kiến trúc, văn hoá và môi trường sống.

Thứ 4, chủ đầu tư cần tuân thủ các quy định của Nhà nước về xây dựng và vận hành.

Thứ 5 là chủ đầu tư cầu tuân thủ các quy định của Nhà nước về xây dựng và vận hành, chủ đầu tư cần song hành với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và cả khách hàng để tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh, chất lượng.

Thứ 6, chủ đầu tư có trách nhiệm truyền thông đúng và trung thực về những giá trị mang đến cho khách hàng.

Thứ 7, chủ đầu tư cần có trách nhiệm dài hạn về các dịch vụ sau bán hàng, (bảo trì, quản lý, vận hành) đồng thời chung sức với cư dân xây dựng và giữ gìn cộng đồng văn minh”, ông Dương khẳng định.

Đặc biệt, theo Doanh nhân Trần Bá Dương để tạo nên một sản phẩm BĐS có giá trị thực sự điều quan trọng nhất là khách hàng và thị trường phải đóng vai trò quan trọng để xác định và xây dựng giá trị thật. Không những thế, chủ đầu tư phải là người tận tâm thì mới tại được giá trị thật cho khách hàng và cộng đồng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *