văn phòng ảo hiện nay

Tình hình văn phòng ảo hiện nay như thế nào?

Đây là xu hướng sử dụng của nhiều công ty mới thành lập, công ty có vốn sở hữu thấp hay các công ty có trụ sở chính tại nước ngoài Khi mà nền kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục từ sự suy giảm kinh tế trong thời gian vừa qua, nhiều doanh